Nepal mgrs

आज दिमाखले मनलाई फेरि सोध्यो-\-\ तेरो हँसिलो अनुहार "उदास" किन छ?? तेरो आँखा मा "प्यास" किन छ.?? जो सँग तेरो लागि "समय" छैन... त्यही तेरो लागि "खास" किन छ.??