Hot Boy_ Hot Girl 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 2000 <3

Mình tạo grup này với 2 mục đích
1: kb làm quen
2: quảng cáo về độ hot của các mem 95-96-97-98-99-2k
chú ý: ngày 1 tấm,k đăng ảnh xxx hay những thông tin k lành mạnh.
chúc cả nhà có 1 ngày ol vui vẻ