Дарханы Дуу Хоолой

ДАРХАНД УУЛ АЙМАГТ амьдардаг суралцагч, төгсөгч, ажиллаж хөдөлм...өрлөж байгаа болон ДАРХАН ХОТ болгох, ДАРХАН ХОТЫН үйл ажиллагааг сонирхдог, дэмжигч хүн бүрт нээлттэй бүлэг.