KOPANO MAÀE ÈIKI PROJECT FOR THE TONGAN COMMUNITY

FAKAMALO ATU KIA MOUTOLU KOTOA PE OKU HU MAI KIHE LOKI NI...KOE LOKI NI KOE FAKAKAUKAU PE KE TAU FAI MUÀ HA TOKONI KIHE VA'A FAKALELEI 'ATAMAI 'AE FALEMAHAKI VAIOLA(TOKANGA'I 'E DR MAPA PULOKA). ÒKU VIVILI E MASIVA HOTAU KIÌ FONUA PEA OKU AKE AI E ÒFA KI HE DR MAPA MO HONO FAINGATAÀÌA MOE KOLE TOKONI KE TAU KAU ANGE MUÀ KE TAU TOKONI HANGE KOE VALA-MEÀKAI-PAÀNGA MOE HA FUA TE TAU LAVA PEA TAU LOTUA E VAA KO ENI.
I HE TAIMI NI KAPAU OKU AI HAO TOKONI PEA AVE HANGATONU PE KIA MAPA KI TONGA

Kou kole atu ketau ngaue`aki pe mu`a e lea `oku taau he oku `i loto ni `a Ha`a faifekau mo ha`a Lotu pehe kihe ngaahi Fa`e ngaahi Tamai fangatuofafine moe fanga tokoua kae `uma`a `etau fanau …Ka oku tau vahevahe tau fai ihe melino moe toka`i …`ofa atu moe lotu
Kau Admin
KOPANO MA`AE `EIKI