Jeep Club Sweden

Jeep Club Sweden - Sveriges officiella märkesklubb för Jeep®.

Jeep Club Sweden är en ideell förening där alla med intresse av Jeep® är välkomna – oavsett om Du äger en själv eller bara har ett brinnande intresse! Syftet med föreningen är att samla medlemmar intresserade av Jeep®, dess teknik och användning.

Vi tillåter inga annonser på denna sidan. Vi hänvisar till Jeep Club Sweden Köp & Sälj https://www.facebook.com/groups/371765719657074/

Vill du bli medlem, medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår och betalas in på föreningens PlusGiro 245939-4. skicka sedan ett mail med personuppgifter till info@jeepclubsweden.se