"Hội những người yêu thích 3Q" nơi giao lưu, buôn bán,trao đổi Ex.

- mới nhập thêm được 1 ních giá tỉ tê =))))
- ai ngang qua cho 1 chấm đỡ trôi bài
- bán củ sll lớn 50k = 1kc
- cày thuê thành tựu đổng trác + hoàng cân giá
- thu mua ních phế thải sll có thể chuyển tiền qua ATM + Thẻ Các Loại
- nhập củ sll 40k = 1kc
- chạy khiêu chiến lệnh + chạy ải + treo đêm giá tùy
- Chạy cấp code siêu cmn tốc
- Ních Cần Bán Ảnh Các Bạn Có Thể Ấn Vô Link Để Xem
Cấp 25 : 80k 14k thần binh
Đồ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401259990043777&set=pcb.401260146710428&type=1&theater
Thành Tựu : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401260076710435&set=pcb.401260146710428&type=1&theater
Cấp 25 : 120k Thần Binh 16k5
Đồ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400478600121916&set=pcb.400478873455222&type=1&theater
Thành Tựu : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400478826788560&set=pcb.400478873455222&type=1&theate r
Cấp 25 : 80k Thần Binh 14k
Đồ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400479816788461&set=pcb.400480136788429&type=1&theater
Thành Tựu : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400480103455099&set=pcb.400480136788429&type=1&theater
Cấp 25 : 100k đồ ngon đó ha 15k thần binh
Đồ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400479223455187&set=pcb.400479306788512&type=1&theater
Thành Tựu : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400479276788515&set=pcb.400479306788512&type=1&theater
Cấp 19 : 50k thần binh 12k
Đồ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400477686788674&set=pcb.400477726788670&type=1&theater
Thành Tựu : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400477506788692&set=pcb.400477726788670&type=1&theater
Vua Nè : 18k thần binhh 200k nhé
Đồ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400481613454948&set=pcb.400481710121605&type=1&theater
Thành Tựu: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400481650121611&set=pcb.400481710121605&type=1&theater
Cấp 19 : 12k thần binh đồ ngon 70k
Đồ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400480726788370&set=pcb.400480970121679&type=1&theater
thành tựu : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400480796788363&set=pcb.400480970121679&type=1&theater
kết bạn ib nhé