Finlandssvenska ord och uttryck

Stöpsel, halare och andra finlandssvenska ord och uttryck som sverigesvenskarna ser frågande ut inför.