กลุ่มซื้อขายชุดลิเก เครื่องประดับลิเก คริสตัล เพชร (กลุ่มใหม่)

กลุ่มนี้เป็นกล่มที่สร้างขึ้นมาใหม่จากกลุ่มเก่า ขอยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านและขอให้ซื้อขายสินค้าอย่างซื่อสัตย์