Class 2A1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY SƠN

Là nơi trao đổi về các Hoạt động của các con giữa cô giáo chủ nh...iệm và các phụ huynh lớp 2A1, là cầu nối giữa các phụ huynh, cùng nhau trao đổi giúp đỡ để các con cùng nhau tiến bộ.