Herten en AWD

De Oostvaardersplassen wordt ook wel 'De kleine Serengeti in de polder' genoemd en de film 'De Nieuwe Wildernis' trekt volle zalen. Ook de Amsterdamse Waterleiding Duinen zijn als gebied erg in trek zoals te zien is aan de vele ingezonden foto's van vossen op onze facebookpagina. Natuurfotografie is erg in opkomst in Nederland en vele fotografen trekken dan ook naar deze gebieden om wild te fotograferen. Er zit echter ook een minder romantische kant aan dit verhaal zoals Leo van Malsen in onderstaand stuk beschrijft. Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Oostvaardersplassen zegen of hel voor wild in Nederland ? Foto Ed Dorrestein, Impala's, Okavango Delta, Botswana, de echte wildernis. Voor alle duidelijkheid, Cameraland is fel tegen plezierjacht maar nog meer tegen dierenmishandeling. Dierenliefde versus dierenleed Veel mensen hebben er maar weinig begrip voor dat jagers hun eigen prooi in de vorm van wild kunnen doden. Dat ze het dan opeten is voor de meesten nog wel begrijpelijk, 95% van ons eet immers vlees, maar koopt dat het liefst in de supermarkt waar het onherkenbaar verpakt in de schappen ligt. Maar het dier zelf doden, dat gaat velen te ver. Voor de 30.000 jagers in ons land is dat anders maar ook niet zonder emotie. Dan heb ik het nog niet over de vele slagers in de abattoirs en de pluimveeslachterijen die dat doen voor mensen die toch vlees op hun bord willen. Tot zover is daar ook niks mis mee. Laat elkaar daarmee maar in elkaars waarde. Met een beetje respect voor elkaars opvattingen blijft het in elk geval gezellig aan tafel. Anders wordt dat in de discussie waar dieren de dupe zijn van deze tweespalt. In de Oostvaardersplassen (OVP) zijn in 2011/2012, in de maanden december, januari, februari en maart 98 Heckrunderen gestorven, 304 Konikpaarden en 992 Edelherten. Dat zijn de officiële cijfers van Staatsbosbeheer, volgens critici liggen de werkelijke aantallen nog hoger. In december 2012 waren er al meer dan 80 jonge damhertbokken gestorven in het Amsterdams waterleiding Duinen (AWD) gebied. In beide gevallen is er sprake van een grote misvatting. Er zou sprake zijn van natuur. In deze context wordt daarmee bedoeld een natuurlijke balans die zichzelf in evenwicht houdt. In geval van de OVP wordt er zelfs gesproken over de Nederlandse Serengeti (!) Om een gebiedje van zo’n 5500 ha (inclusief water) in Nederland te vergelijken met de Serengeti gaat in eerste instantie al volledig mank op alleen de afmetingen. Daarnaast zit er om het gebied een hek waardoor dieren in tijden van voeding schaarste niet kunnen migreren naar andere gebieden waar wel voedsel te vinden is. Het derde argument waarom er geen sprake is van natuurlijke balans is dat er geen predatoren aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld wolven. In het AWD, dat 3500 ha groot is (inclusief water) zitten de sterke bokken op de voedselrijke gebieden. De jonge bokken worden door de sterke bokken geweerd maar kunnen niet wegkomen van de kaalgevreten gronden en geschilde bomen doordat een hek hen de toegang tot agrarisch grondgebied afsnijdt. In beide gebieden speelt de vraag: Moet je dat laten gaan of moet je ingrijpen. De dierenliefde versus dierenleed. Om dat eerlijk te kunnen beantwoorden moet je de feiten kennen. Wat houdt het in als duizenden dieren een concurrentiestrijd leveren in een beperkte biotoop? Eerst ontstaan er de natuurlijke gevechten om de betere stukken van dat gebied. Geheel volgens de regels der natuur winnen de sterkste bokken dat, prima. Nu gaan de dieren die de strijd hebben verloren normaal gesproken buiten dat gebied leven tot ze het jaar erop sterker zijn en meer ervaring hebben om nog eens een poging te doen. maar een hek weerhoudt hen hiervan en zo gaan ze een barre tijd tegemoet. De kaalgevreten gronden en de geschilde bomen zijn het bewijs dat er teveel dieren op die plekken extreme honger hebben. Je zou kunnen zeggen dat de draagkracht verdeling van het gebied verstoord is. Sommige nog zwakkere dieren zouden gedood worden door wolven en andere grote predatoren en zo verder lijden voorkomen. Maar hier, waar geen wolven aanwezig zijn, breekt nu een lange periode aan waarin de dieren die niet over voldoende eten beschikken volledig op zichzelf interen. Weken zo niet maanden zullen de dieren in deze situatie zichzelf in leven proberen te houden waarbij elk natuurlijk verschijnsel ver te zoeken is. Uiteindelijk, volledig opgebrand zullen ze een verschrikkelijke dood sterven. Wie heeft de beelden niet op het netvlies staan van een hert dat verdrinkt in een poel van nog geen 30 cm diep dat werd uitgezonden op TV. Totaal uitgehongerd was het niet meer in staat zijn kop boven water te houden. Oplossingen kunnen zijn het onvruchtbaar maken van dieren. Als dat niet uitvoerbaar is, kun je denken aan jagers die vroegtijdig de populatie in balans houden met de grootte van het gebied. Maar dat vinden mensen zielig. Uit dierenliefde wil men niet dat dieren gedood worden met als gevolg dat er vele malen meer dieren een verschrikkelijke langzame hongerdood sterven. Deze mensen zouden zich moeten afvragen wat moreel verwerpelijker is. Je uitspreken tegen jagen en ondertussen in alle comfort van de huiskamer denken dat het in de OVP en AWD wel goed komt of toch verdiepen in de werkelijkheid en feiten. Ik ben jager maar zou niet graag in beide parken jagen. Daar is het mij dus niet om te doen. Wel zou ik willen dat mensen hun mening op meer kennis van zaken zouden baseren. Wie daartoe bereid is: Kijkt u eens op www.jachtargumenten.nl — with Leo van Malsen at Oostvaardersplassen.