Hội nuôi dạy con nhỏ ở nước ngoài - Germany

Hội Nuôi Dạy Con Nhỏ ở Nước Ngoài là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức đã biết cho các bà mẹ trẻ lần đầu làm mẹ, đồng thời tạo ra một nơi để giao lưu, học hỏi, kết bạn giữa các bà mẹ với nhau.

Hội KHÔNG phân biệt ai đến từ đâu hay từ nước nào mà quan trọng chúng ta cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ cho nhau.