Chợ Vape SG

Sài Gòn - Chợ Vape cho ace mua bán & trao đổi thoải mái với nhau...
[Nội Quy] :
- 1 ngày up bán và bump bao nhiêu tùy ý
- Up hình phải rõ hàng kèm SĐT
- Không đc cãi nhau trong group
Vi phạm lần 1, 2 sẽ nhắc nhở. Lần 3 sẽ kick