Giao lưu Park Hill - Times City

Group dành cho cư dân trao đổi các vấn đề liên quan đến cuộc sốn...g Times City Park Hill.
1. Không spam
2. Không quảng cáo thô
3. Tuân thủ pháp luật.