(Αποκ. 3:21 Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήση μετ' εμού

Η χρονική περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται απο τις γραφές ως <<έσχατες ημέρες>> και <<καιροί κακοί>>.Αυτό γιατί οι άνθρωποι των ημερών αυτών θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι,άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, συκοφάντες, ακρατείς, άγριοι , αφιλάγαθοι, προδότες, προπετείς, τυφλωμένοι από εγωισμό.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 2:7 Το μυστήριο είναι ενας άνθρωπος που στους έσχατους καιρούς οταν η ανομία φτάσει στο πλήρες θα αποκτήσει απόλυτη εξουσία πάνω σε όλο τον πλανήτη.Θα είναι σκληροπρόσωπος και συνετός σε κάθε πανουργία.Οι άνθρωποι εκείνες της ημερες θα αποψυχούν απο τον φόβο και την προσδοκια των επερχομένων δεινών.ΛΟΥΚΑΣ 21:26.ι Όταν δε ακούσητε πολέμους και ακαταστασίας, μη φοβηθήτε· διότι πρέπει ταύτα να γείνωσι πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος.10. Τότε έλεγε προς αυτούς· θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν,11. και θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού.
12. Προ δε τούτων πάντων θέλουσιν επιβάλει εφ' υμάς τας χείρας αυτών, και θέλουσι σας καταδιώξει, παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φερομένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων ένεκεν του ονόματός μου·
(Κατά Λουκάν 21:9-12)"Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Νέας Τάξης... Ποιους περιμένουν;Βίντεο http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.katohika.gr%2F2012%2F07%2Ffema_26.html&ei=VqgXUdKiDJDcsgbNwICwCQ&usg=AFQjCNHgDYEcE7mGjgsxiiUGnIOqkIIP-w&sig2=ZvceN7m0efmf1tHyH5Zb2Q
Υπάρχει ομως σχέδιο σωτηρίας και διαφυγής από την ώρα τού πειρασμού, που πρόκειται νάρθει επάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, για να δοκιμάσει αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 3:10.Μια επεμβαση του θεού που όμοια της δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία μας . Στο ΛΟΥΚΑΣ 17:34-36 αναφερει :34 Σας λέω: Κατά τη νύχτα εκείνη θα υπάρχουν δύο επάνω σ' ένα κρεβάτι· ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται. 35 Δύο γυναίκες θα αλέθουν μαζί· η μία παραλαμβάνεται, και η άλλη αφήνεται.
http://www.youtube.com/watch?v=PBpa-9NZDJI ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ γιατί ήδη διαδίδονται θεωρίες στο διαδίκτυο αλλά και υποσεινήδητα μυνήματα στα ΜΜΕ για ύπαρξη U.F.O και απαγωγές ανθρώπων απο εξωγίηνους.Όμως όλα αυτά δεν πρέπει να μας ξεγελάσουν γιατί ο σατανάς γνωρίζοντας τις Γραφές θέλει να διαστρεβλώσει την αλήθεια για την ΑΡΠΑΓΗ και να δικαιολογήσει την μαζίκη εξαφάνιση πολλών ανθρώπων. Οσοι δεν αρπαχθόυν θα ζήσουν την μεγαλύτερη θλίψη όλων των αιώνων. Επειδή, τότε θα υπάρχει πολυ μεγάλη θλίψη,τόσο μεγάλη που δεν έγινε από την αρχή τού κόσμου μέχρι σήμερα,και ούτε θα ξαναγίνει.