Hội Người Việt Nam Tại Đài Loan - Tai Wan

Công ty XKLĐ Châu Á thông báo tuyển dụng lao động Đài Loan cho các đơn hàng sau, xuất cảnh NHANH trong tháng 4............. Đơn 1: Nhà máy: Công ty HHCP săm lốp Chính Tân.
Địa điểm: Đài Trung.
HĐ 3 năm....