Hội Bất Động Sản TP.HCM

Nhóm được thành lập nhằm kết nối những bạn trẻ năng động muốn tìm hiểu BĐS và muốn mua BĐS giá rẻ.Đặc biệt là nơi để các bạn tìm hiểu và quảng bá sản phẩm BĐS của mình nhanh nhất.