YEAR 1, University of Sheffield / ВУЗФ

Тази група се създава, за да улесни комуникацията помежду ни и да ни бъде в помощ при организиране на различни събития, отразяване на настъпили промени и за изясняване на всичко, което ни вълнува.