Người Việt Tại Angola

Chuyên cung cấp các loại điện thoại cao cấp giá cả hợp lý.. có bảo hành.. và các loại phụ kiện chính hãng
Samsung galaxy s3 mới 100% : 42.000kz
Samsung galaxy s4 mới 100% : 58.000kz
Samsung galaxy s5 mới 100% : 75.000kz
Samsung Note 3 mới 100% : 85.000kz
Samsung Note 4 mới 100% : 130.000kz Iphone 5s mới 100% : 82.000kz
iphone 6 mới 100% : 110.000kz
iphone 6 PLUS mới 100% 16gb :130.000kz
64gb: 150.000kz
128gb: 170.000kz
liên hệ: 998 - 005 - 127