เสนอราคา - ซื้อ - ขาย ''SAINT SEIYA''

ห้องนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อซื้อ-ขาย-เสนอราคาสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวกับเซย่ารายละเอียดและกฎกติกาในการใช้ห้องนี้จะถูกปักหมุดไว้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาใช้ซื้อ-ขายและเสนอราคากรุณาปฏิบัติตามกฎและระเบียบของกลุ่มด้วยนะครับ