HA'AMONGA 'a MAUI:-talatupu'a:-fananga:-ta'anga:-hohoko:-tala 'o Tonga.

Koe kulupu ni ,'oku 'ikai pe ke toe fiema'u ia keke talanoa 'i ha toe kaveinga kehe,,'oku fiema'u pe ia ke tau talanoa 'ata'ataa pe he ngaahi kaveinga kuo tuku atu 'i 'olunga..Ko hono Lao koula pe koe tapu ha ke ke fakafekiki mo ha taha ,pea me'a mahino pe 'a e lea fkmataapule pea 'oua na'a ke tuku hifo ha taha ki lalo...TAPU HA KE KE LEA TAUSINO KI HA TAHA MO LEA KOVI KI HA KOLO PE KO HA MOTU ......Malo fk'apa'apa atu ::: H-A-M..