Hội những người hâm mộ Cristiano Ronaldo và real madrid

Sự kiện Gói quà dành cho Tiên Cá offline 15 ngày trở lên
Chi tiết nội dung gói quà có tại đây: http://bit.ly/1wV9NdS
Tải game trên IOS: http://bit.ly/1uVSVRK
Tải game trên Android: http://bit.ly/1vMTnUg 1. Thời gian: Từ 15/12/2014 đến hết 4/1/2015
2. Nội dung: Các tiên cá từ cấp 21 - 70, không online game trong khoảng thời gian 15 ngày trở lên khi quay trở lại sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với từng mốc level như sau:
- Cấp độ từ 21-30 nhận được: 300 sao biển, 5000 ngọc trai, 3 thuốc tăng tốc, 3 thuốc hồi phục, 3 thuốc nộ, 1 x2 EXP (7 ngày), 1 x2 vàng (7 ngày), 1 Tiêu Viên Cute, 1 ma pháp chi quang, 1 bộ thời trang Hải Tặc Vàng - Cấp độ 31-40 nhận được: 300 sao biển, 5000 ngọc trai, 5 thuốc tăng tốc, 5 thuốc hồi phục, 5 thuốc nộ, 1 x2 EXP (7 ngày), 1 x2 vàng (7 ngày), 1 Tiêu Viên Cute, 1 ma pháp chi quang, 1 bộ thời trang Hải Tặc Vàng. - Cấp độ 41 -50 nhận được: 500 sao biển, 10.000 ngọc trai, 7 thuốc tăng tốc, 7 thuốc hồi phục, 7 thuốc nộ, 1 x2 EXP (7 ngày), 1 x2 vàng (7 ngày), 1 Đô Đô Cute, 1 ma pháp chi quang, 1 bộ thời trang Hải Tặc Vàng - Cấp 51-70 nhận được: 500 sao biển, 10.000 ngọc trai, 10 thuốc tăng tốc, 10 thuốc hồi phục, 10 thuốc nộ, 1 x2 EXP (7 ngày), 1 x2 vàng (7 ngày), 1 Đô Đô Cute, 1 ma pháp chi quang, 1 bộ thời trang Hải Tặc Vàng * Chú ý
- Tất cả phần thưởng đều khóa và không thể gửi tặng được.
- Áp dụng cho các tiên cá từ cấp 21 - 70 không online game 15 ngày trở lên.