LAPTOP, ĐIỆN THOẠI, IPAD, MTB THANH HÓA

CHỈ ĐĂNG NHỮNG BÀI LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH ...BẢNG, IPAD. KO VĂNG TỤC CHỬI BẬY, KO COMMENT BÀI VIẾT BÁN HÀNG VÀO BÌNH LUẬN NẾU KO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AD.
KHÔNG ĐĂNG NHỮNG BÀI MANG TÍNH CHẤT ĐỒI TRỤY.....