Arlas J-Thu

MASA-MASA SEKOLAH
WC : alasan tepat untuk keluar kelas
RIBUT : suasana kalo gak ada guru
JENDELA : tempat mengejek orang yang gaya berdandan dikaca NYONTEK : kebudayaan nenek moyang yang masih berjalan hingga saat ini
PAPAN TULIS : TV guru yang diwajib ditonton
ABSENSI : benda keramat yang harus diisi
ALFA : kalimat yang pantang diucapkan
TIPE X : alat untuk corat-coret
HOREE : teriakan yang menjadi kewajiban kalau ada hari libur dan ketika pulang lebih awal