Hiệp Hội Khoa Học Việt Nam (Scientific Society of Vietnam)

Hiệp Hội Khoa Học Việt Nam

Hiện nay số lượng các nhà nghiên cứu người Việt Nam trên thế giới ngày càng phát triển. Đồng thời số lượng các bài báo khoa học có tên người Việt Nam cũng ngày một gia tăng. Một xu thế tất yếu là chúng ta cần thành lập một hiệp hội, để chúng ta có thể trao đổi thảo luận các nghiên cứu khoa học mới nhất, góp phần nâng cao hiểu biết của các thành viên và tăng cường sự gắn kết của người Việt Nam trên thế giới. Vì các nghiên cứu là đa ngành, mà hiểu biết của các thành viên là giới hạn, nên tiếng Việt được chọn là ngôn ngữ chính thức nhằm giúp các thành viên hiểu được các nghiên cứu cũng như dễ dàng truyền tải đến các bạn trẻ yêu khoa học.

Hiệp hội sẽ ra trang tin tức (News and Views) để các nhà nghiên cứu chia sẻ các nghiên cứu mới nhất của bản thân cũng như chia sẻ quan điểm về các nghiên cứu khoa học nổi bật trên thế giới.

Hình thức: Các bước để xuất bản 1 bài báo
1. Thành viên chuẩn bị một bài viết, có thể theo mẫu của các bài News and Views. Ví dụ: http://www.sciencedaily.com/
2. Các thành viên gửi bài cho ban biên soạn của hiệp hội.
3. Ban biên soạn chỉnh bài báo theo mẫu chung, rồi gửi lại cho thành viên
4. Thành viên gửi lại bài báo đã chỉnh sửa
5. Ban biên soạn post bài trên trang của hiệp hội

Tất cả các bài báo đăng trên trang của Hiệp Hội Khoa Học Việt Nam thuộc bản quyền của tác giả. Mọi sự sao chép phải được sự đồng ý của tác giả.

Hiệp hội hi vọng sẽ thúc đẩy sự quan tâm tới khoa học của rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam cũng như thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ nước nhà.

Thành viên: người Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như các bạn yêu thích khoa học.