I-Kiribati Iaon Amerika

Ara moan practice ibukin te Kiribati maie nakon te (New Year Eve) ke te ka Ririki are butiara bwa tina kaota te maie ni I-Kiribati ao n reireinia tarira ni Ibiti ake a kan maie iai. Ngaia are Te bubuti ae mangori nakoimi ni kabane bwa ngkana e reke mwaawami ao tia bane ni kaitibo 245 Ludeman Lane Milbrae. Ningai? RITEMBA 13
Te tai? 5pm
Te bong: Kaonobong Ara tia katei (choregrapher)are Nei Melialofa P Tetapo e tauraoi ni buokira ! TIA BANE NI KAITIBO NINGABONG KAM BATI N RABA