Harlem shake - Hà Nội Edition

Cơ hôi để thể hiện khía cạnh khác của bạn qua Harlem Shake, đồng thời cùng quảng bá hình ảnh cộng đồng giới trẻ Việt Nam với thể giới chỉ trong 1 ngày!