~>•»-(¯`GrÖüp • 10Ç4 • Mαrïë Çürïë´¯)-«•<~

Group lập ra để:
- Là nơi giao lưu , trao đổi giữa các member của lớp . Ủng hộ những ý kiến đóng góp của các member
- Đề cao tính đoàn kết
- Tránh gây war , xích mích giữa các member với nhau . Mọi post gây war , đả kích thành viên hoặc club sẽ bị "sút" ngay lập tức
- Cấm những post mang nội dung lệch lạc thuần phong mỹ tục , nội dung xấu liên quan đến những vấn đề nhạy cảm , chính trị . Những post buôn bán ngoài luồng không liên quan đến mọi thứ sẽ bị "sút" ngay lập tức...
Tks đã các member đọc
THÂN: lớp trưởng =)))~