Монголын бүх нягтлан бодогчид, санхүүчид

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл болон татвартай холбоотой бүх хүнд зориулсан нээлттэй групп. Хамтын хүч амжилт !