ALTER SERVERS DIOCESE OF LESOTHO

Bana beso ba ratwang ke Ntate Molimo,kekopa hole elellwisa lintho tse mmaloa holima this issue ya conference. 1.HONA LE BASEBELETSI BA SENANG LEKUNUTU KAHORE LINTHO TSEO RELIBUHANG KAMONA EBE BONA BALIFITISETSA BOHOLONG,EBE REQETELLA SENTSE RE KENNGWA MAKGOTLA BCZ OF LINTHO TSEO RELIBUILENG EBILE BOPAKI BONGOTSWENG BOLE TENG,kahona baheso kekopa lebe careful haholo tshebelisong ya puo so dat reska ikenya kahare,bonyane renne re qosetswe lintho tseo eseng linnete. 2.Kaofela hwa rona re hlokometse hore HONA LE MABAKA AMANG ntle lea boletsweng Ao eleng ona aentseng conference e emiswe ampang asa bolelwe,mme re boetse ra elellwa hore TSELING TSA LINTHO TSE BUUWENG ka BASEBELETSI HOTHWE KETSONA TSE ETSANG REHANELWE HASE LINNETE KA BASEBELETSI. jwale banabeso ho Christ kea lekopa hore reska laolwa ke kgalefo leho kwata bcz reikenya kahare. Nna ntse ke pheta taba ereng,,HAHONA TABA RONA REA TSEBA HORE NA KE NNETE KAPA HASE NNETE HORE KE RONA BA PHOSO,empa kahoba boholong phoso hose ho tsebuoa ele ya rona,HARE EKOPENG TSHWARELO,rebe le BOTSE NA KA NEPO RETLAMEHA HOETSANG EBE REETSA JWALO.mme kamoraho ho moo retle re ukwe na cnference ya rona etla emiswa ka mabaka afeng EMPA RE HLAKOTSE "PHOSO EO HOTHWENG REE ENTSE".ho etsetsa hore mabaka aoo amang a patuweng tlasa hore harea kentsha our chaplain planneng tsa conference atle A TSWE,,,,, joale kamoraho ho moo,NNETE ETLA HLAHELLA HOTLA BONAHALA HORE PHOSO ENE ESE YA RONA. ‪#‎verse‬ e matla ere :HARE LWANE LE MOTHO WA NAMA LE MALI leetong la Christ,Ebe enngwe ere RESE PHETSE HO RAPELA RE LEBOHE LINTHONG TSOHLE. MORENA MOLIMO ALE BOLOKE BOHLE BOSIUNG BONA,EME ALE EKELETSE MATLA AHO MOSEBELETSA MAEMO A LUMELA KAPA ASA LUMELE REHOPOLE HORE *THE MOVE OF GOD IS USTOPPABLE*molopulli warona o oa phela otla ema le roa bohle le boemong bona.