Монголын сагсан бөмбөгийн тухай

Монголын сагсан бөмбөгийн тухай ярих бүлгэм. Дотоодын сагсан бөмбөгийн бүх лиг, тэмцээний тухай.