Agro-Industry Business Matching

Agro-Industry Business Matching - AIBM สำหรับ postเรื่อง งาน -Deal ธุรกิจ -ซื้อ -ขายทั้ง Business to Business or Business to Consumer สำหรับพี่ น้อง อก ทุกรุ่นครับ เพื่อความสะดวกในการ ติดต่อ เข้าถึงความต้องการได้ง่าย ทั้ง ซื้อ-ขาย และ Job application ครับ