Macedonia-Russia-Serbia Orthodox Union Македония-Россия-Сербия православные

celta na grupata e da se zblizat makedoncite rusite i srbite i zaedno da gi branat interesite na pravoslavnite zemji i narodi