RADIO LESOTHO ( HO TLOHA TELE HOEA MECHACHANE)

KE LENANEO LEO BEHANG LESEDING KA LIKETSAHALO TSA BOHLOKOA HOTSOA MAFAPHENG A `MUSO, MEKHATLO E IKEMETSENG,EKASITA LEHO MOTHO KA BO MONG. UKA RE LETSETSA NOMORONG TSENA HORE HLAHA LESELING KA LIKETSAHALO TSA BOHLOKOA 22317664, RE IKAMAHANYA LE LEANO LE RENG "SECHABA PELE HO TSOHLE"