Hội những người bán hàng chân chính

Mục tiêu của nhóm là chia sẻ kinh nghiệm buôn bán, bán - mua chân chính, không lừa đảo, không spam, không nội dung phản cảm thiếu văn hóa.
Những bài đăng gây phản cảm cho wall của nhóm đều bị xóa ngay.