Xưởng Khởi Nghiệp

Giá trị ý tưởng của bạn là bao nhiêu ?
Bạn đã từng có ý định bá...n nó với giá bao nhiêu ?
Hãy đến với chúng tôi và biến nó thành hiện thực.