ASD-Autocad Structure Detailing

Nhóm ASD của chúng ta chủ yếu là học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Nên ai có điều ji hok hiểu thì có thể post lên đây để ai có kinh nghiệm giải quyết thì sẽ chỉ cho người chưa biết. còn nếu là điều mới thì cùng nghiên cứu và học tập lẫn nhau.
Khi ham gia nhóm yêu cầu các thành viên chỉ được post những vấn đề liên quan đến học tập và nghiên cứu. nghiêm cấm post ngoài chủ đề. Khi đó các bạn sẽ bị yêu cầu rời khỏi nhóm mà không cần giải thích và không bao giờ được quay lại nhóm. Tks AEC đã đọc