Server 2 - HTTT - K54

Server 2 - HTTT - K54
Danh sách: http://bit.ly/1nk1Yq8
Nhóm của các thanh niên nằm trong hội đồng bảo vệ tốt nghiệp số 2 - học kỳ 20132AB.

Chủ tịch hội đồng: PGS. Trần Đình Khang
Thư ký: ThS. Phạm Hồng Phong
Ủy viên: TS. Nguyễn Hữu Đức
Ủy viên: TS. Thân Quang Khoát
Ủy viên: TS. Vũ Tuyết Trinh

Chủ nhóm: Nguyễn Trọng Vĩnh - tovin07@gmail.com