ባይቶ ኤርትራ/Eritrean congress.

ኣብ’ዚ መድረኽ ገጽ ፌስቡክ " ባይቶ ኤርትራ" ፣ ነ’ቲ ባይቶ ተነፊጉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ፣ ከምመተኣኻከቢን መዛተይን ባይታ ፈጢሩ፣ ኩሉ ዓቕምናን ድምጽናን ኣንጻር’ቲ ንህዝና፣ ሓርነቱን ክብሩን ቀንጢጡ፣ ብሽርሒ ፋሕ ጭንግራሕ ኣቢሉ በታቲኑን ገማሚዑን መጋበርያን፣ መሳለጥያን ገባቲ ስልጣኑ ክኸውን ኵኒንዎ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ክቐንዕ፣ ዘተባብዕን ዝጉስጉስን መራኸቢ ብዙሓን’ዩ።