GROEP WONG JOWO SURINAME KARO WONG JOWO INDONESIA ( wong djowo londo ).

Groep iki kanggo roso kangene anak potoene wong jowo suriname karo wong jowo indonesia. Ora oleh deleh gambar pornografi . Oleh nulis bebas sing ora nglarake atine wong liyo.nerak aturan di blockir karo ADMIN ( bosoh sing di olehi DJOWO , INGLISH, HOLLAND ) kesuwon. ( groep wong djowo suriname, djowo londo, djowo indonesia, america, eropah, africa ).
< admin agus cahyono - djember jawa timur - INDONESIA >