‫عازفي الموسيقا الغربية في سوريا Western music performers in Syria‬

ا قندلفت.....حضور
ف جابر ......حضور
ب طباع.......حضور
ا كريستو......حضور
م. غميان.....حضور
س حمزه......حضور
ص لطفي....حضور
ح منور......حضور
ج قلق.....حضور
ح نحلاوي ..حضور
و نصري.. حضور
ح بريمو...حضور
ف عوض.....حضور
ا سوفوليان.. حضور
م لبابيدي....اجازه
ا فحام .....مدعوم
ط فحام ....محاصر
12حضور 3 غياب مبرر 1000 غياب غير مبرر لهذا اليوم سيدي القاضي