Ms Hoa Toeic Pre 202A

Mọi người ơi, cho hỏi có ai hôm qua đi làm bài kiểm tra giữa kỳ không, có khó không vậy