ELSA Bosnia & Herzegovina

Ukoliko studirate pravo u Bosni i Hercegovini ili ste nedavno završili neki od pravnih fakulteta u našoj zemlji te želite stažirati u inostranstvu, posjetiti seminare studenata pravnih nauka širom Evrope, izgraditi Vaš CV ili samo dernečiti sa kolegama ovo je

grupa za Vas!!

KONTAKTIRAJTE NAS !

president@elsabih.com,Aldijana Alić
secgen@elsabih.com - Mustafa Stupac
treasurer@elsabih.com - Nihad Odobašić
vpstep@elsabih.com - Emina Agić
vpmarketing@elsabih.com, Amina Mašović
vpaa@elsabih.com - Darko Dizdarević
vpsemcon@elsabih.com - Enida Šaćirović