TANZANIA,MOZAMBIQUE,SOUTH AFRICA,DRC=DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

ME NAFANHAKAZI NAMA DUNIA VYOTE LAKINI MEME NDEMI ANDIKA BHARUWA.JINA RANGO NDI "YUNUSSO MUHAMMAD ABDULEMAN FAIZAR RAVAT"