Rao vặt_Thuận An _ Huế

Rao Vặt_Thuận An_Huê Groups nơi tự do đăng bài mua bán rao vặt.
...Các thành viên tự do đăng bài mua bán trao đổi.
Bài viết yêu cầu có dấu đầy đủ, nêu rõ mặt hàng, đỉa chỉ, thông tin liên lạc. Không đăng các loại văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng tới nhà nước, vi phạm pháp luật.