AFS from LATVIA 2014/2015

Pulcējamies, dalamies ar visu smieklīgo un piedzīvoto šajā neiedomājami skaistajā apmaiņas programmas laikā.