Niner Empire American Samoa 684

We all got love for our favorite team. .. Just setting this up to let the other Niner Faithfuls congregate and to let other chapters from around the globe know that American Samoa is just as proud to bleed Red and Gold... Please keep all posts clean, respectful, and classy. . We ain't ghetto like other teams fans. . Feel free to add anyone else that is a 49ers fan! If you have any upcoming events in your village, feel free to post as well.. Remember, we may not all be related by blood. However, we all bleed Red anyway so we all family!

Ou te muamua ona fa’atulou i le paia ma le mamalu i Samoa na lua. Ina ne'i sala se gagana aua e faigata le mea nei, e pei o le tala a Iakopo ma lona uso o Esau ina ua la fetuatuana’i ou te faapea atu ai talofa talofa lava. Ia te au le ava ma le faaaloalo e fai ai lou leo fa'atauva'a e fai ma sui o le SF Niner Empire from American Samoa e manaomia ai lou fesoasoani e ala i lau taupuaiga i faagatama. O mai a laia tatou sapapaia ma tapuaia le fa'amoemoe o alo ma fanau o le tatou au football e ala i ta'aloga.