CLB Cờ Vua TH Bill Gates - Học Cờ Cùng Kiện Tướng

CLB Cờ Vua TH Bill Gates - Học Cờ Cùng Kiện Tướng là kênh thông tin chính thức về các lớp cờ Vua tại trường do CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng tổ chức, nhằm:
- Chia sẻ hình ảnh DẠY - CHƠI - HỌC - GIAO LƯU - THI ĐẤU của học viên, huấn luyện viên và Quý phụ huynh.
- Cập nhật thông tin về các hoạt động của lớp học cờ Vua
- Chia sẻ thông tin hữu ích về lợi ích của cờ Vua với giáo dục, với trẻ em, thông tin về giáo dục,...