Toplumsal Cinsiyet ve Politika/ Gender and Politics

2013'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplums...al Cinsiyet ve Siyaset lisans dersi kapsaminda olusturuldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde farkındalık geliştirmeyi amaçlayan; cinsiyetçi, homofobik, ırkçı v.b. nefret söylemi içeren ifadelere yer vermeyen herkese açık bir sayfadır.