Channel มือหมุน

ใครเข้ามากลุ่มนี้ขอให้..มีเลนส์เยอะๆ เหมือนภาพประจำกลุ่มนะครับ ฮ่าๆๆ
และรับประทานมาม่าเป็นอาหารหลัก