ГЭГЭЭН МОНГОЛ

ЗОРИЛГО: 1-РТ: Монгол оронд болж буй хүнд нөхцөл байдал ба түүни...й үүссэн шалтгаан, 2-рт: Дэлхий дээр бий болж буй хүнд нөхцөл байдал ба түүний үүссэн шалтгаан, 3-рт: Манай гаригийн амин шим мандлын доройтол ба түүний шалтгаан зэрэг хүчин зүйлсийн харилцан шүтэлцээ, хамаарлын хүрээнд анализ хийн, нөхцөл байдлын шалтгааныг зөв илрүүлэн тогтоож, ерөнхий дүн шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ, хүн төрөлхтөний өмнө Монголчуудын гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлон, үйл ажиллагааны бодлого чиглэл, хэрэгжүүлэх арга зүй, зам мөрийг боловсруулахад оршиж байна. Ц.Пүрэвсамбуу